LLTV

De Lentse Lawn Tennis Vereniging streeft naar een goed functionerende organisatie waarbij op zowel recreatief als prestatief niveau getennist wordt, afgestemd op/aangepast aan de diverse leeftijdsgroepen. Hierbij past een verantwoord financieel beleid. LLTV wil een vereniging zijn, die leden wil motiveren om vrijwilligerswerk te verrichten om de club op hoog niveau draaiend te houden. De leden voelen zich thuis in de vereniging; van jong tot oud, van pure tennisser/-ster, al of niet op wedstrijdsport niveau, tot actief vrijwilliger/-ster.

Website bekijken