Pluryn Werkenrode Jeugd

Pluryn ondersteunt mensen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. Bij Werkenrode Jeugd verblijven jongeren en jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking en gedragsproblemen, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Zij worden geholpen zichzelf praktische en sociale vaardigheden aan te leren. Zodat ze zichzelf later als volwassene kunnen redden in de samenleving.

Website bekijken