Stichting Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens is gericht op kinderen en jongeren met een traumatische ervaring. Deze doelgroep valt vaak buiten de boot bij het sociaal maalschappelijke gebied in Nederland. Daarom zet Stichting Kinderdroomwens zich in voor activiteiten die zorgen voor meer ontspanning, begeleiding en lotgenotencontact voor deze jongeren. De verbinding staat voor Stichting Kinderdroomwens centraal.
Jaarlijks helpt de stichting zo’n 400 kinderen en jongeren met deze activiteiten. De jongeren hebben traumatische ervaringen of hebben ze meegemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, overlijden van een familielid, misbruik of mishandeling. Allemaal heftige situaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen de hulp van Stichting Kinderdroomwens goed gebruiken.

Website bekijken